Smluvní a obchodní podmínky

Smluvní podmínky přívěs, příslušenství:  1. Uživatel (zákazník) stvrzuje svým podpisem smlouvy, že předmět(y) výpůjčky převzal v pořádku, čistý a funkční, že byl seznámen s návodem k užívání, s údržbou a s obsluhou. O předmět výpůjčky musí uživatel řádně pečovat podle pokynů pracovníka půjčovny a podle pokynů případně uvedených v další...